Kalibriranje vlage

Tipala vlage se morajo tako kot vse druge merilne naprave redno preverjati in po potrebi nastavljati. V ta namen je najenostavnejša rešitev komplet za kalibriranje vlage E+E.

Komplet za kalibriranje vlage E+E je enostavnejša rešitev, za kalibriranje tipal za merjenje vlage, s premerom sondam Ø 10-12 mm. Uporaba je enostavna in ne zahteva visoko usposobljenega osebja. Komplet obsega komoro za kalibriranje vlage in izbirne komplete standardov vlage E+E.

Standardi vlage

Standardi za vlago E+E so nenasičene solne raztopine, ki so na voljo v kompletih po pet ali petdeset ampul za enkratno uporabo. Shranijo se lahko za nedoločen čas. Solne raztopine niso nevarne, zato za rokovanje z njimi niso potrebni posebni varnostni ukrepi. Vsak komplet standardov vlage E+E je opremljen s sledljivim potrdilom o kalibraciji, ki ga izda Avstrijski nacionalni inštitut za meroslovje (NMI).

Arborvitae

Vrhunska in najsodobnejša oprema za monitoring delcev v zraku, viabilnih kot neviabilnih mikroorganizmiv, ter nadzora HVAC in industrijskih sistemov z regulacijskimi tipali.

Stik z nami Podpora